سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دو آزمندند که سیر نشوند . آن که علم آموزد ، و آن که مال اندوزد . [نهج البلاغه]